Що станеться у випадку, якщо ціни на обладнання зростуть після подання заявки? За якою ціною та яким курсом обладнання буде передаватись обладнання грантеру?

У разі, якщо зростання цін призведе до неможливості закупити все обладнання, передбачене грантовою заявкою, список обладнання може бути скорочений (пріорітетне обладнання буде узгоджуватись з грантером), також можливе підписання додаткової угоди про співфінансування обладнання. Обладнання передається грантеру в користування, а після виконання умов договору – у власність, із зазначенням вартості закупівлі.

Якщо вказувати сукупні показники, то наочно не буде видно терміну окупності і прибутку від реалізації нового проекту. Чи можливо в анкеті подати в двох варіантах: план руху грошових коштів і фінансовий план з сукупними показниками та план руху грошових коштів і фінансовий план , що стосуються безпосередньо нового проекту, у яких буде наочно відображено термін окупності і прибуток від нового проекту.

Будь ласка, заповніть анкету як передбачено умовами, а додаткову таблицю долучіть як додаток до заявки.

У разі отримання підприємством гранту, можливо в подальшому проводити дії пов’язані з реорганізацією підприємства (ТОВ): зміна назви підприємства або закриття та створення нового з такими ж видами діяльності але з іншим засновником? Керівник залишається той же.

Грантова угода підписується із заявником – фізичною чи юридичною особою. В разі, якщо до виконання зобов’язань за договором – працевлаштування визначеної кількості осіб на строк не менше 6 місяців, зміни назви підприємства або закриття, дія угоди припиняється, і підприємство/матеріально відповідальна особа має повернути/відшкодувати вартість міжнародної технічної допомоги.

Чи можна як “копію документа, що засвідчує державну реєстрацію підприємства” – надати ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань- сформований на сайті Мінюсту- в електронному вигляді? (зважаючи на те, що Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 “Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, мають однакову юридичну силу)

Так, можна подати витяг в електронному вигляді.

Чи можна придбати франшизу в рамках даного проекту?

Грант надається у вигляді обладнання, інструментів або інших матеріальних активів. Більш докладно з переліком, на що може і не може бути використаний грант, будь ласка, ознайомтесь в оголошенні про конкурс. 

Франшиза не може бути сплачена за рахунок гранту. Якщо ви плануєте купівлю франшизи як власний внесок, будь ласка, вкажіть це у заявці. Комісія може вважати наявність власного внеску заявника перевагою. 

Підприємець працює більше року з певними КВЕД. Чи буде вважатись розширенням діяльності така супутня діяльність, що передбачає відкриття нового КВЕД?

Для участі в конкурсі підприємець може створювати нові робочі місця як в поточному виді діяльності, так і в новому напрямку діяльності. Але відсутність, на момент подачі заявки, необхідного КВЕД можу бути розцінене комісією як недолік.

Якщо вартість обладнання, необхідного для реалізаціі проекту, перевищує сумму гранту , чи можливе дофінансування за рахунок власних коштів?  А, якщо можливе,  то на скількі відсотків від сумми гранту?

Так, співфінансування можливе. Обмеження щодо відсотків від суми гранту немає. Комісія розгляне вашу пропозицію.