У разі отримання підприємством гранту, можливо в подальшому проводити дії пов’язані з реорганізацією підприємства (ТОВ): зміна назви підприємства або закриття та створення нового з такими ж видами діяльності але з іншим засновником? Керівник залишається той же.

Грантова угода підписується із заявником – фізичною чи юридичною особою. В разі, якщо до виконання зобов’язань за договором – працевлаштування визначеної кількості осіб на строк не менше 6 місяців, зміни назви підприємства або закриття, дія угоди припиняється, і підприємство/матеріально відповідальна особа має повернути/відшкодувати вартість міжнародної технічної допомоги.