Економіка та можливості Вінницької області

Економіка та можливості Вінницької області

Вінницька область останнім часом займає передові позиції в різноманітних рейтингах щодо комфорту життя та екології. Чи відноситься цей успіх до економіки області, чи відрізняється економічний стан регіону від інших, та деякі можливості, які були встановлені завдяки останньому дослідженню.

Вінницька область:

 • Індекс промислового виробництва у січні–серпні 2016 р. в порівнянні з січнем–серпнем 2015 р. становив 100,4%;
 • У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва зменшились на 17,4%;
 • У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні на 23,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,4%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 9,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,3%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 22,9%;
 • Оборот роздрібної торгівлі у січні–серпні 2016 р. становив 22 814,9 млн. грн, що на 2,5% більше січня–серпня 2015 р;
 • Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016 р. становив 142,1%;
 • У січні–серпні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1190,9 млн. грн;
 • Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–серпні 2016 р. становила 3,2%;
 • Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 5,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 11,4%;
 • Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2016 р. склали 565,0 млн. дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 404,8 та 160,2 млн. дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій;
 • Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 244,7 млн. дол. Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (36,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,5%), продукти рослинного походження (13,1%) та деревина і вироби з деревини (10,8%);
 • У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у серпні 2016 р. по відношенню до липня 2016 р. становить 99,3%, до грудня попереднього року – 103,8%;
 • Станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського господарства у Вінницькій області становила 18221,4 млн. грн., якщо прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він зріс, становивши в 2010 р. — 12601,3 млн. грн. При цьому посівна площа на 2015 рік складала 1639 тис. га.

Рекомендації по створенню бізнесу в регіоні та роботі з ВПО

Розвиток бізнесу в аграрному секторі Вінницької області. Можливості:

більшість населення мешкає у сільській місцевості; існує державний та соціальний запит щодо організації заходів у сільській місцевості, спрямованих на активізацію там торгівельної активності; висока вартість імпортної сільськогосподарської продукції;

Перешкоди:

 • занепад «традиційного» села;
 • критично низький рівень якості життя в сільській місцевості;
 • відтік молоді та людей працездатного віку в міста;
 • погана транспортна та соціальна інфраструктура в сільській місцевості;
 • зорієнтованість на вирощування технічних культур, проте в цьому секторі спостерігаєтсья рецесія, а підтримка урожайності технічних культур вимагає застосування великої кількості добрив.

Ідеї для бізнесу:

 • організація сільськогосподарських ярмарків, фестивалів у районних центрах;
 • ведення фермерського господарства з вирощування овочів, грибів, плодово-ягідних культур.

Розвиток бізнесу у секторі роздрібної торгівлі. Можливості:

 • доволі розвинений аграрний сектор;
 • державна підтримка дерегуляції та розвитку підприємництва;
 • відкрито Центри надання адміністративних послуг в кожному місті обласного значення та районному центрі.

Перешкоди:

 • зниження купівельної спроможності населення; орієнтація населення на заощадження, а не на витрати;
 • великі витрати на оренду приміщень, та на сплату комунальних послуг.

Ідеї для бізнесу:

 • Овочеві лавки на розі вулиці;
 • Обслуговування замовлень фермерської продукції через Інтернет.