Можливості та бізнес-ідеї для Запорізької області

Можливості та бізнес-ідеї для Запорізької області

Запорізька область у розрахунку на чисельність населення прийняла найбільшу кількість ВПО. У порівняні із Дніпропетровською областю економічний стан Запорізької області має дещо нижчі показники згідно дослідження, яке у жовтні – листопаді 2016 року на замовлення проекту USAID «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», здійснила дослідницька група з комплексного вивчення ситуації у сфері економічних можливостей для осіб, постраждалих від конфлікту.

 • Для початку варто ознайомитись із індексами за січень-вересень 2016 року відносно відповідного періоду 2015 року.
 • Індекс промислової продукції за січень–вересень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 95,8%.
 • Індекс обсягу сільськогосподарської продукції склав 99,3%.
 • Індекс будівельної продукції становив 84,6%.
 • У січні–вересні 2016 р. підприємствами транспорту перевезено 13,2 млн. т вантажів, що на 1,0% менше обсягу перевезень порівняно з січнем–вереснем 2015 р.
 • Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2016 р. скористалися 102,6 млн. пасажирів, або 93,1% від обсягу січня–вересня 2015 р.
 • Індекс споживчих цін в області в жовтні 2016 р. по відношенню до вересня 2016 р. склав 102,7%, по відношенню до грудня 2015 р. – 110,5%.
 • По Україні ці показники становили 102,8% та 109,4% відповідно.
 • Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–вересень 2016 р.становив 1658,0 млн.дол. США, імпорту – 714,9 млн.дол.
 • Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень–вересень 2016 р. становив 116,0 млн.дол. США, імпорту – 38,2 млн.дол.
 • Станом на 01 жовтня 2016р. обсяг прямих іноземних інвестицій склав 864,2 млн.дол. США.
 • Капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень–червень 2016 року освоєно 3713,7 млн. грн.
 • Індекс реальної заробітної плати в вересні 2016 р. відносно серпня становив 97,8%.
 • Масштаби агропромислового комплексу Запорізької області станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського господарства становила 10055,7 млн. грн., якщо прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він зріс, становивши в 2010 р. — 7642,5млн. грн. При цьому посівна площа на 2015 рік складала 1624 тис. га.
 • Запорізька область є лідером в Україні по добуванню водних біоресурсів, станом на 2015 р. об’єм добутих водних ресурсів становив – 22522 т., що майже вдвічі більше показника 2010 р. – 11926 т.

Запорізька область характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами, наявністю значної сировинної бази та забезпеченість водними ресурсами, значним транзитним потенціалом та розвинутою транспортною інфраструктурою . Також слід зазначити наявність індустріальних потужностей та умов для ведення сільського господарства.

Перспективними галузями для працевлаштування та бізнесу є сфера послуг, туризм, агропромисловість (у перспективі) та переробна промисловість. Високий рівень урбанізації свідчить про можливість створення бізнесу та працевлаштування не тільки в обласному центрі.

Перспективні галузі для ВПО за критеріями простота входження та потреби регіону:

1. Сільське господарство

Перевага: високий попит, вільна ніша, сприятливі кліматичні умови, географічне положення;

Недолік: висока вартість професійної техніки, значний стартовий капітал;

2. Сфера послуг

Перевага: високий попит, невеликий стартовий капітал;

Недолік: висока конкуренція, низька платоспроможність «середнього» клієнта;

3. Громадське харчування (Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь)

Перевага: існує запит на заклади громадського харчування з належною якістю обслуговування;

Недолік: низька купівельна спроможність населення;

4. Туризм (Бердянський район), готельний бізнес

Перевага: географічна сприятливість, високий попит;

Недолік: висока конкуренція;

5. «Хенд-мейд»

6. Дрібне виробництво

Перевага: вільна ніша, можливість створювати додаткові робочі місця, можливість вступати в кооперацію, супроводжувати існуючі виробництва;

Недолік: значний стартовий капітал;

7. Інформаційні технології

Перевага: вільна ніша, висока доходність;

Недолік: необхідність вузькоспеціалізованих знань, нестача кваліфікованих фахівців;

Джерело: busarena.com